Home Fit Alert Contact Over Ons

Algemene voorwaarden, privacy- en cookie verklaringen

Deze verklaring bevat een overzicht van onze algemene voorwaarden, het privacy- en cookie statement van Fitforless.nl en de behandeling van de verstrekte persoonlijke informatie en cookie data. De privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat gebruikers zo veel mogelijk controle hebben over hun privacy en dat zonder voorafgaande toestemming Fitforless.nl geen (persoonlijke) informatie van haar gebruikers / bezoekers aan derden ter beschikking stelt. De toelichting op het gebruik van cookies door Fitforless.nl is opgesteld volgens de richtlijnen van de toezichthouder OPTA.

De informatie op Fitforless is samengesteld met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. Onze bezoekers maken echter op eigen risico gebruik van deze website. Fitforless.nl kan niet garanderen dat de informatie die ze toont op dit moment volledig compleet en correct is, dan wel altijd 100% compleet en correct zal blijven. Fitforless.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt getoond op de website, dan wel voor de mogelijke gevolgen zoals schade, verlies of winst die resulteren uit het gebruik van, of acties gebaseerd op, informatie die wordt verstrekt.

Neem bij gezondheidsklachten contact op met huisarts / medisch specialist
De tips die Fitforless.nl geeft m.b.t. voedingssupplementen zijn geen vervanging voor medische adviezen. Als een gebruiker / bezoeker gezondheidsklachten heeft dan raden wij te allen tijde aan als eerste contact op te nemen met huisarts en / medisch specialist.

Aansprakelijkheid Fitforless.nl
De website is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van deze website of een gelinkte site.

Alle aanbiedingen van producten op deze website zijn vrijblijvend en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op alle aanbiedingen die op deze website worden gedaan, kunnen bovendien extra beperkende voorwaarden van de betreffende dienstverlener van toepassing zijn.

Fitforless.nl doet haar uiterste best om volledig te zijn. Maar de website kan geen aansprakelijkheid ervaren aansprakelijkheid in het geval informatie ontbreekt, onjuist of onvolledig is, dan wel indien aanbiedingen die op deze website worden gedaan onjuiste of onvolledige informatie bevatten.

Links naar andere websites
Fitforless.nl bevat links naar websites / webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Fitforless.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of webpagina’s in.

Privacy Statement Fitforless.nl
Op Fitforless.nl kunnen wij vragen om persoonlijke gegevens op te geven zoals naam en e-mailadres. Fitforless.nl gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de door de bezoeker / gebruiker gekozen doeleinden. Gegevens van bezoekers / gebruikers zijn vertrouwelijk en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Bezoekers kunnen te allen tijde vragen de door hen verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

We bewaren persoonsgegevens ook niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Verzamelen van data
Fitforless.nl verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzameld logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de autoriteiten in Nederland, indien ze dit verzoeken. Als eigenaar van de server van deze website, zijn wij wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over de IP adressen van bezoekers op onze website aan de Europese dan wel Nederlandse autoriteiten, indien deze dit aan ons vragen.

Cookieverklaring

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsten wij of andere partijen op je computer of mobiele apparaat. Bij je volgende bezoek leest een bank in het tekstbestand bijvoorbeeld je voorkeuren (als je dat wil). Op Fitforless.nl word je door zo’n cookie bijvoorbeeld niet meer gehinderd door notificaties en pop-ups die je eerder hebt weggedrukt. Daarnaast gebruiken wij informatie over elke zoekopdracht om onze website slimmer en beter te maken voor het gebruik van de individuele bezoeker. Ook gebruiken we cookies ook voor marketing- en verkoopdoeleinden.

Je hoeft door de cookies dus niet elke keer je voorkeuren aan te geven en wij kunnen Fitforless.nl daardoor gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ zie je welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.

Fitforless.nl is in beginsel nooit geïnteresseerd in individuele persoonsgegevens, behalve om inzicht te krijgen in kanalen en pseudo-anoniem gedrag van bezoekers.

Bijvoorbeeld: een bezoeker komt via een zoekopdracht in Google terecht op een pagina van Fitforless.nl. De website gebruikt de gegevens van dit individuele bezoek (bijvoorbeeld of de bezoeker nog doorklikt naar een andere pagina) getotaliseerd met alle andere bezoeken die op zelfde wijze geregistreerd worden, op een abstracte en niet individueel inzichtelijke wijze, enkel om inzicht te verkrijgen hoe de zoekmachine Google functioneert voor als bron van bezoekers voor Fitforless.nl.

De cookies worden gebruikt voor de volgende applicaties:
Google Analytics
Google Search Console
Microsoft
Facebook
Instagram
Twitter
Mailchimp
Tradetracker
Daisycon
Awin
VWO Engage

Cookies accepteren:
Voor een werkende website, is het nodig dat de bezoeker het cookie & privacy reglement van Fitforless.nl accepteert. Het niet accepteren van voor het functioneren noodzakelijke cookies van de website, zijnde in dit geval de cookies die noodzakelijk zijn voor de Fitforless.nl en daarmee het voortbestaan van de website, betekent dat Fitforless de gratis dienstverlening voor de individuele gebruiker niet kan verlenen. Dat wil zeggen: indien een gebruiker / bezoeker niet de cookies accepteert, worden de aanbiedingen ontoegankelijk voor de gebruiker / bezoeker.

Cookies verwijderen of uitschakelen:
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze aanbiedingen niet toegankelijk zijn. In jouw internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren. Bij het niet accepteren zullen de aanbiedingen op de website niet toegankelijk zijn totdat deze geaccepteerd worden, dit geldt idem voor herhaalbezoeken waarin het cookie- en privacyreglement nog niet geaccepteerd is.

De verschillende soorten cookies:

Basis:
Fitforless.nl verkoopt geen supplementen of andere producten en anonimiseert de data van personen die op de site terechtkomen. Hierdoor heeft de website nauwelijks persoonlijke data in beheer en mogen wij een selecte datapunten verzamelen die geenszins aan u als persoon te koppelen vallen. Onder noodzakelijke cookies vallen alle datapunten die Fitforless gerechtigd is om te plaatsen zonder expliciete toestemming van de bezoeker. Dit betreft enkel volledig geanonimiseerde data die van uiterst belang zijn bij het functioneren van de site. Op basis van deze data kan Fitforless.nl de dienst van het vergelijken van supplementen en andere fitness gerelateerde producten blijven aanbieden.


Compleet:
Onder de noemer Overige Cookies vallen cookies waarvoor wij expliciet toestemming van u nodig hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze Marketing Cookies die wij tevens volledig anonimiseren. Deze cookies zijn echter wel essentieel voor het voortbestaan van de website, om ervoor te zorgen dat Fitforless.nl kan blijven voortbestaan als site. 

Functionele cookies:
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt voor gebruikers. De website gebruikt hiervoor verschillende cookies die tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.

Analyserende cookies:
Met analyserende cookies kennen wij cookies toe die ons iets leren over welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke juist interessant zijn, enzovoorts. Met deze informatie maken wij de website beter voor de gebruikerservaring. Op www.fitforless.nl analyseren wij informatie over bezoekers met o.a. Google Analytics, Microsoft, TradeTracker, Daisycon en overige eerder genoemde netwerken en systemen.

Marketing cookies:
Fitforless.nl gebruikt de zogeheten Marketing Cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we onze gebruiker bijvoorbeeld per e-mail een alert notificatie sturen voor een aanbieding van een supplement waarvoor de gebruiker zich heeft ingeschreven. Via de Marketing Cookies kunnen we bijvoorbeeld aan onze partners tonen dat we bezoekers aanleveren aan hun sites en hiervan is het voortbestaan van de dienst die Fitforless.nl aanbied afhankelijk.

HTTPS:
Fitforless respecteert de privacy van privé-gegevens door deze ook echt privé te houden. De gehele website is middels HTTPS standaard up-to-date beveiligd. Dat betekent dat gebruikers gegevens zijn beveiligd middels een zogeheten Transport Layer Security (TLS) verbinding. Via TLS worden gedragsgegevens versleuteld over internet verstuurd. Om op een site met TLS te surfen, heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige TLS-verbinding aan het ” groene slotje” in je browser.

Persoonlijke gegevens op Fitforless:

Persoonlijke gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. We geven gegevens van bezoekers / gebruikers nooit aan derden voor commerciële doeleinden, wel kan het zijn dat je pseudo-anonieme gegevens aan derden zoals drogisten, specialzaken of andere partijen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat indien een bezoeker doorklikt en daarmee een bezoek brengt aan een partner dat Fitforless.nl als bron wordt gezien van het bezoek. Hierbij worden geen persoonlijke data geleverd aan derden zoals een e-mailadres, ip-adres of andere persoonlijke datapunten.

Welke (gebruikers )data verwerkt en slaat Fitforless.nl wel op?

IP-adres (anoniem):
Door je IP-adres te onthouden, herkennen we je makkelijker terug op onze website. Dit gebeurt volledig automatisch in de trackingsystemen, o.a. Google Analytics  waar de website Fitforless.nl gebruik van maakt, op een wijze waarbij inzicht in de ip-adressen niet gebruikt wordt. De laatste cijfers  van je IP-adres worden direct voor het bij ons in beheer komt verwijderd waardoor je nooit individueel geidentificeerd kan worden. Het dient enkel het doeleinde om op anonieme wijze online gedrag aan elkaar te kunnen koppelen.  Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

Clicks op partners:
Bij het klikken op één van de reisaanbieders (partners) wordt een cookie geplaatst waardoor het daaropvolgende bezoek aan de website van de partners wordt toegewezen aan Fitforless.nl. Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

Leads of sales door doorverwijzingen:
Bij het klikken op één van de reisaanbieders (partners) wordt een cookie geplaatst waardoor het daaropvolgende bezoek, en eventueel gedrag dat door de partner wordt gezien als het verzamelen van een lead, c.q. het verzamelen van sales  aan de website van de partners, zoals bijvoorbeeld Body & Fit wordt toegewezen aan Fitforless.nl. Deze data wordt consequent per direct geanonimiseerd waardoor het onder geen beding inzichtelijk is voor de organisatie.

E-mailadres:
Fitforless.nl slaat het e-mailadres van de bezoekers op die zich hebben ingeschreven voor een Fit Alert en / of andere vormen van nieuwsbrieven of notificaties via bijvoorbeeld Pushcrew of Watsapp. Ontvang je liever geen Fit Alert, nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Je kunt je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of via de klantenservice.

De e-mailadressen worden opgeslagen op een eigen mailserver en een gedeelte wordt opgeslagen op de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp bevinden zich niet in Europa, hiermee geeft u bij het akkoord gaan met de voorwaarden ook expliciet toestemming voor de opslag van persoonlijke, pseudo-anonieme en anonieme data buiten de Europese Unie.

Overige niet persoonlijke data opslag:
Er zijn enkele andere geanonimiseerde datapunten die worden opgeslagen worden op een getotaliseerde manier waardoor het individuele gedrag  niet inzichtelijk is, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde tijd die wordt gespendeerd op de site, welke type apparaten er worden gebruikt, welke versie van een browser er gebruikt wordt en zo nog vele andere datapunten die informatie geven over de werking van de site, maar geen inzicht bieden in jouw persoonlijke gedrag.

Vragen / Opmerkingen:
Heb je vragen of opmerkingen omtrent de opslag en verwerking van data door VliegenNaar.nl? Laat het ons weten via het contactformulier. We doen onze uiterste best je vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden!

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Fitforless.nl:
De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en het contact met bezoekers over de data die wordt opgeslagen is T.T. Ferguson. T.T. Ferguson is te bereiken op via het contactformulier voor vragen over dataverwerking en opslag, verzoeken tot verwijdering of aanpassing van data en overige vragen.